สอนพื้นฐานโฟโต้ชอป [Photoshop EP1] : เรียนลัดเริ่มต้นสร้างรูปภาพและสอนสร้างเลเยอร์

สอนพื้นฐานโฟโต้ชอป [Photoshop EP1] : เรียนลัดเริ่มต้นสร้างรูปภาพและสอนสร้างเลเยอร์
Read more

Desert Landscape Speedpaint – Photoshop Mixer Brush

Desert Landscape Speedpaint - Photoshop Mixer Brush
Read more

3 interesting things you can do with Photoshop CURVES for Landscape Photographers

3 interesting things you can do with Photoshop CURVES for Landscape Photographers

hey Steve here and in this video I'm sharing with you three interesting things that you can do with the curves adjustment in Photoshop so

Read more

Seems Legit! Celebrity Photoshop Fails

Seems Legit! Celebrity Photoshop Fails

Photoshop has become the norm when it comes to the images we see on a daily basis it's hard to find a picture that hasn't

Read more